Rehabilitering med DNS

Rehabilitering med DNS

DNS står for Dynamisk Nevromuskulær Stabilisering, og har sin bakgrunn i den nevromotoriske utviklingen som skjer i løpet av barnets første leveår (ontogenesen). Professor Pavel Kolar ved Motol Sykehuset i Praha har sammenfattet og systematisert arbeidene til Nevrologene Professor Vaclav Vojta, Dr. Karel Lewit og Dr. Vladimir Janda, og gitt opphav til DNS.

Kort forklaring om grunnprinsippet i DNS

Når barnet blir født er ikke det nevromotoriske apparatet ferdigutviklet. Alle barn bruker sitt første leveår på å utvikle evnen til viljestyrt bevegelse. Denne utviklingen ligger programmert i genene våre og aktiveres automatisk slik at flesteparten av barn utvikler seg etter samme mønster ved omtrent samme alder. Etterhvert som sentralnervesystemet «modnes» vil barnet feste blikket, stabilisere kroppen, gripe etter leke, snu seg rundt, krabbe eller åle seg fram, sitte, ta tak i noe og reise seg opp, gå langsetter bordet før de slipper seg og går på egenhånd ved ett års alderen.

I DNS mener vi at utviklingen av barnets motorikk viser oss det naturlige bevegelsesmønsteret som gir optimal posisjonering (sentrering) av leddene og de beste mekaniske forhold for bevegelse.

I løpet av oppveksten kan kroppen bli utsatt for belastninger og skader som over tid kan gi et endret bevegelsesemønster. Starten på en slik endring kan være alt fra en vrikket ankel som er vond å tråkke på til mere kompliserte skader etter ulykke. Dårlig kroppsholdning og mye statisk belastning over tid kan også være utslagsgivende. Målet med DNS rehabiliteringen vil da være å finne tilbake til det opprinnelige bevegelsesemønsteret og dermed trene kroppen til å bevege seg på en funksjonelt mer hensiktsmessig måte.

Hvordan vi jobber med DNS

DNS  øvelse 7 mnd

Typisk vil vi begynne med å se på kvaliteten i bevegelsene dine og dine kompensasjonsmønstre. Vi vil så undersøke at de mest grunnleggende bevegelser som pust,  mellomgulv (diafragma) og kjernemuskulatur. Deretter jobber vi videre med mer sammensatte bevegelsesmønstere.

Gjennom manuell behandling på kontoret vil vi stimulere enkelte punkter og områder for å hjelpe deg å finne riktig måte å aktivere muskulaturen på. Du vil også få målrettede og spesifikke oppgaver/øvelser som du skal jobbe med hjemme. Øvelsene foregår både i lukket og åpen kjede. De involverer ofte hele den kinetiske kjeden men kan også være brutt ned til veldig enkle bevegelser. Når du har «funnet» riktig måte å bruke kroppen på vil du få progresjon i øvelsene. Tyngre øvelser og belastning i form av strikk eller vekter kommer etterhvert som kroppen trenger mer utfordring.

Prinsippene fra DNS kan implementeres i all bevegelse. Om målet er å løfte armen etter en skulderskade eller bedre teknikk og prestasjon i din idrett vil vi med å bruke DNS prinsipper kunne gi deg en bedre stabilitet og styrke rundt leddene.

Hva du må gjøre selv

DNS øvelse 10 mnd

Du må være motivert!

Øvelsene skal gjøres flere ganger om dagen. Det tar ca 3-10 minutter hver gang, men det er viktig at øvelsen utføres riktig og ofte for at det skal bli en del av ditt naturlige bevegelsesmønster. Det er ikke behov for mye utstyr, en matte eller tykt gulvteppe fungerer helt fint. Det tar tid å automatisere et nytt bevegelsesmønster samtidig som muskulaturen skal styrkes.

Ønsker du å lese mere om DNS kan du gjøre det her og  her.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe. Jeg hjelper deg gjerne!