Behandling hos kiropraktor

Undersøkelse hos kiropraktor

Ved første besøk er det viktig at kiropraktoren får et innblikk i hvordan problemet/plagen din har oppstått. Dette skjer gjennom samtale, etterfulgt av en nøye ortopedisk og nevrologisk undersøkelse. I tillegg foretar kiropraktoren en funksjonell og biomekanisk undersøkelse av leddene i kroppen. Både leddene i ryggsøylen og de større leddene i kroppen undersøkes spesifikt med tanke på muskulatur, sener, leddkapsel, leddbånd, fleksibilitet, styrke og eventuelle skader. Er det nødvendig kan kiropraktoren rekvirere videre undersøkelser i form av ultralyd, røntgen, CT eller MR.

Etter å ha analysert alle resultater fra undersøkelsene og kommet fram til en diagnose, gjør vi oss opp en mening om hvilken type behandling som er riktig for deg. Noen kan oppleve å bli henvist til annen behandler alene eller i kombinasjon med kiropraktorbehandlingen der dette er fordelaktig.

Henvisning videre

Viser det seg at problemet faller utenfor kiropraktorens fagområde vil vi henvise til legespesialist for videre undersøkelser og behandling der.

Les gjerne mer på siden til Norsk Kiropraktorforening på linken her

Behandling hos kiropraktor

De fleste forbinder behandling hos kiropraktor med «knekking» i ryggen. Dette kaller vi en kiropraktisk korreksjon og er en leddfrigjørende behandling, andre navn på det samme kan være; en justering eller manipulasjonsbehandling. Selve lyden oppstår når et vakuum i leddet slipper og det frigjøres gass inne i leddkapselen. Selve korreksjonsgrepet blir utført med så stor hurtighet, liten kraft og liten vektarm som mulig. Det oppleves sjeldent smertefullt. Det finnes mange former for leddfrigjørende behandling. Ved flere av teknikkene som brukes fremkalles ikke nødvendigvis denne ”knakelyden”.

I tillegg behandler våre kiropraktorer ofte muskulatur og bindevev med tøyninger, triggerpunkter, nåler, massasje, instrumentering eller styrkeøvelser, alt etter hva som er nødvendig. Les mer om dette lenger ned på siden. Hjemmeøvelser, trening og ergonomiske råd kan også være en del av behandlingen.

Ved Lysaker Kiropraktorklinikk legger vi vekt på å finne riktig behandling for deg.

Ved Lysaker Kiropraktorklinikk legger vi vekt på å finne riktig behandling for deg. Samspillet mellom ledd, bindevev, muskler og bevegelsesmønstre er viktig. Ofte kan det være flere faktorer som bør adresseres samtidig. Derfor tilpasses alltid behandlingen individuelt.

Oppdatert på det nyeste

Våre kiropraktorer oppdaterer seg kontinuerlig på nye behandlingsmåter og implementerer dette i behandlingene.

Det er viktig for oss å ha en god dialog både med pasienten og annet helsepersonell for å yte best mulig helsehjelp.

Teknikker vi benytter

Her bruker kiropraktoren hendene til å kjenne på bevegeligheten i hvert enkelt ledd. Dersom han/hun finner restriksjoner eller nedsatt bevegelighet i et ledd vil han/hun, gjennom å sette leddet i en bestemt posisjon og gi en liten men rask impuls inn i leddet, få en bedret bevegelse lokalt. Ofte framkommer da en knakelyd eller et knepp. Det at denne lyden framkommer oppleves som oftest smertefritt.

Her blir en spesialbenk blir benyttet, hvor man kan spenne fast deler av kroppen, vinkle benken og dermed strekke ut ledd, muskler, facier samt minimere belastning på ryggskivene. Fleksjon-traksjon er en hyppig benyttet behandlingsform for lumbago og isjias.

Triggerpunkter er spesiellt ømme og smertefulle steder i muskulaturen. Ofte kan triggerpunktene gi strålesmerter utover fra punktet. Ned i armen eller benet, oppover i hodet eller andre steder på kroppen.  Dette behandles ved å trykke direkte på muskelen til smerten gir seg. De fleste opplever dette som godtvondt.  Vondt i starten med reproduksjon av smertene men slipper relativt raskt og muskelen slapper av.

Tverrfibermassasje brukes som oftest på innfestingen av muskulaturen mot skjelettet. Særlig der det er tegn til betennelse. Vi masserer da hardt på tvers av muskel og senefibrene for å sette i gang en tilhelingsprosess med økt blodsirkulasjon i området.

Tverrfibermassasje brukes som oftest på innfestingen av muskulaturen mot skjelettet. Særlig der det er tegn til betennelse. Vi masserer da hardt på tvers av muskel og senefibrene for å sette i gang en tilhelingsprosess med økt blodsirkulasjon i området.

IMS/Tørrnåling/Dry needling er en annen metode å behandle muskelsmerter på. Vi stikker en vanlig akupunkturnål inn i de stramme muskelfibrene, muskelen reagerer da ofte med å «twitche» / trekke seg sammen og det føles litt som muskelen hopper. IMS er en meget effektiv måte å behandle muskelstramninger. Behandlingsreaksjonen er som ved en god treningsøkt, mange opplevere å bli ganske støle i muskulaturen. Stølheten kan variere i varighet fra 4-5 timer til 2-3 døgn og avtar gradvis.

IMS eller nålebehandling kan også være effektivt mot senebetennelser og benhinnebetennelser i noen tilfeller.

Ved Lysaker Kiropraktorklinikk bruker vi kun engangsnåler. Denne typen behandling må ikke forveksles med akupunktur.

IASTM/Instrumentering står for Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation. Vi bruker her et metallverktøy å jobbe med og kommer dermed veldig godt til i bindevevet, muskelhinnene, senefester, leddbånd og dyp muskulatur. Selv om behandlingen kan høres kraftig ut og enkelte ganger gi lette bloduttredelser (peteciae/rødhet i huden) oppleves det sjeldent som smertefullt. Vi jobber med dette blant annet etter prinsippene til T. Meyers og Anatomy Trains.

Denne type behandling går også under navn som blant annet Graston, FAKTR, SASTM, AYSTM og Gua Sha.

Dyp bindevevsmassasje kombinert med tøyninger og aktive bevegelser er ofte effektivt i kombinasjon med IASTM, og teknikkene vi bruker har mange likheter med ART (active release technique).

Ofte ser vi en umiddelbar smertelindring og økt bevegelighet når vi jobber med IASTM.

Tøyninger er et omstridt tema for tiden. Vi mener at dersom det er ubalanse i muskellengden enten høyre/venstre side eller foran/bak på kroppen vil man ha godt av å strekke ut de musklene som er for korte. Dermed forsøke å skape en jevn og hensiktsmessig belastning på kropp og skjelett. Ved passiv tøyning strekker kiropraktoren (evt en selv) ut muskelen til ytterstilling og holder. I denne posisjonen kan man få beskjed om å presse imot før man så slapper av og muskelen blir tøyd et stykke lenger. Dette kalles PNF.

Aktiv tøyning eller bevegelighetstrening er en metode hvor man benytter egen muskelkraft til å strekke ut en annen muskel – dette går også innunder navnet bevegelighetstrening.

Har du gått med forkortet muskulatur lenge kan bindevevet rundt og mellom muskulaturen bli forkortet. Det kan føles litt som å ha på seg alt for trange klær. Bevegelsesutslaget blir redusert og det er vanskelig å tøye ut på egenhånd. Ved å stimulere nervesystemet og bindevevet har vi teknikker hvor vi forsøker å øke tøybarheten i bindevevet. En av disse teknikkene utføres med et metallverktøy og kalles IASTM.

Den støtte som muskulaturen rundt et ledd gir er meget viktig for leddets funksjon. Dersom man mister stabiliseringsevnen fra f.eks. de små musklene i korsryggen, multifidene, og de dype magemusklene, f. eks. transversus abdominis, ser vi ofte at ryggsmerten stadig er tilbakevendende. Ved å sjekke om disse musklene fungerer som de skal og når de skal kan vi bli oppmerksomme på eventuelle svakheter og implementere øvelser som en del av behandlingen.

Veiledning i trening

Veiledning i trening kan ofte være nødvendig om det er spesifikke øvelser eller belastninger i den idrett eller treningsform man benytter seg av som skaper problemer. Vi kan da avdekke om øvelsen blir gjort korrekt, om det er svakheter i enkelte muskler som trenger mer spesifikk opptrening eller om det er en overbelastning som krever et anderledes treningsprogram en periode. Dersom behovet for oppfølging er stort har vi et nettverk av flinke fysioterapeuter vi kan henvise til.

Synes du det er skummelt med selve «knekket» eller det er medisinske årsaker til at manipulasjonbehandling av ledd bør unngås? Da har vi flere andre «mykere» teknikker vi kan bruke for å få tilbake en god leddbevegelighet.  SOT, mobilisering og Activator behandlig er noen av disse.