Motorikk

Hvem passer det for og hva ønsker vi å oppnå

​I hovedsak jobber vi med deg som enten har smerteutfordringer eller et ønske om å optimalisere den tekniske utførelsen i din hverdag. Vi går detaljert til verks med å analysere koordinasjon, styrkeforhold og aktivering av muskulatur.

Ved å fokuserer på detaljene og hvordan du beveger deg, kan vi oppdage kompenseringsmønstere. Har det sammenheng med dine plager vil det være hensiktsmessig å endre bevegelsesmønsteret gjennom bevisstgjøring og spesielle øvelser.

Av og til kan restriksjoner i ledd og muskler hindre en riktig muskelaktiverting. Med over 25 års erfaring med behandling av muskel- skjelettplager integreres forskjellige behandlingstiltak etter behov. Les mer om historien bak MotorikkNerden her. 

Vi har alle forskjellige forutsetninger, utfordringer og behov. Derfor er det viktig for oss med en god og åpen kommunikasjon med deg om dine mål. Uavhengig av om målet ditt er å prestere på idrettsbanen eller å klare å reise seg opp fra gulvet. Driver du en spesifikk idrett tar vi gjerne en prat med din nærmeste trener.

Vårt mål med fokuset på motorikk

Vårt mål med behandlingen og spesifikke øvelsene er at de skal være både skadeforebyggende, prestasjonsfremmende og ha overføringsverdi til din idrett.

Det er viktig at du som utøver får en forståelse for hvorfor og hva vi ønsker å oppnå slik at du får et eierskap til øvelsene.

Hekta på trening?

Jeg hjelper deg å oppnå fordeler som gir:

Læren om dynamisk nevromuskulær stabilisering (DNS)

Vi er alle genetisk programmert med et mønster for hvordan bevegelsene våre utvikler seg.

Helsestasjoner over hele verden tar spedbarn jevnlig inn til kontroll for å sjekke at de utvikler seg normalt, når de faste milepæler relatert til alderen.

Gjennom å studere detaljene i denne utviklingen kan vi si noe om hva som er et normalt bevegelsesmønster. Hvordan små detaljer ett sted i kroppen kan påvirke et annet ledd i bevegelseskjeden og skape problemer.